Dahil tuloy-tuloy lang ang aming selebrasyon ng Buwan ng Wika, inihahandog namin ang ‘Filipinos Doing More Filipino Things’! Kung may nais pa kayong makita, i-comment lamang ang inyong mga suhestiyon.