VIRGIN ALERT! VIRGIN ALERT!

Meet Al, an ordinary guy na virgin… sa maraming bagay!
For the first episode, Al tries ice skating! Pass or fail ba siya? Watch the video below!